De Openluchtschool in Goirle in de jaren 50, destijds ontworpen door Jos Bedaux. Meer dan 70 jaar later is het unieke pand getransformeerd tot woningen door Bedaux de Brouwer architecten. De studio werd uitgedaagd om het interieur niet alleen te laten aansluiten bij het exterieur, maar ook om de perfecte oplossing te bedenken voor de bewoners om te leven in dit bijzondere pand.

Het uitgangspunt van de transformatie was het behouden van de waardevolle architectonische elementen en gebruiksruimtes waar mogelijk. De meest elementaire veranderingen zijn dan ook terug te vinden in het interieur.

Voor het slaapgedeelte is opnieuw gebruik gemaakt van de galerij waar vroeger de veldbedden stonden. Nu is deze ruimte echter een binnenruimte geworden en opgedeeld in verschillende kamers, welke samen opgaan in het geheel.

De oude klaslokalen zijn omgevormd tot verschillende verblijfsruimtes met elke zijn eigen functie. Het originele trappenhuis doet terugdenken aan het schoolgebouw.

Door het gebruik van moderne materialen en kleuren is de school getransformeerd tot een eigentijdse gezinswoning.